zdjecie-galerii zdjecie-galerii zdjecie-galerii zdjecie-galerii zdjecie-galerii zdjecie-galerii

Renowacja zalanego obrazu XVIII – XIX w

Opis realizacji:

Zabezpieczenie warstwy malarskiej. Uzgodnienia konserwatorskie i podjęcie decyzji o sposobie prowadzenia dalszych prac. Zdjęcie i wymiana krosien na nowe, scalenie termiczne warstw obrazu. Uzupełnienie ubytków podobrazia i wypunktowanie malatury. zabezpieczenia warstwy malarskiej werniksem Damarowym.

zdjecie-galerii zdjecie-galerii zdjecie-galerii zdjecie-galerii zdjecie-galerii zdjecie-galerii

Renowacja ramy w stylu neobarokowym

Opis realizacji:

W zakres prac wchodziło wykonanie dokumentacji konserwatorskiej. Inwentaryzacja prac i podjęcie metody rekonstrukcji. Odgrzybienie i usunięcie szkodników drewna. Scalenie oryginalnej konstrukcji i uzupełnienie ubytków drewna. Odtworzenie ubytków sztukaterii gruntu i polichromii. Złocenie sproszkowanym brązem oraz odtworzenie brakującej patyny

zdjecie-galerii zdjecie-galerii zdjecie-galerii zdjecie-galerii zdjecie-galerii zdjecie-galerii

Renowacja ramy sakralnej XVIII – XIX w

Opis realizacji:

W zakres renowacji wchodziło : odgrzybienie konstrukcji i elementów drobnych, inwentaryzacja elementów, uzgodnienia konserwatorskie zakresu prac, usunięcie nawarstwień i przemalowań, scalenie elementów oryginalnych i stabilizacja drewna, uzupełnienie ubytków konstrukcji sztukaterii i polichromii.