zdjecie-galerii zdjecie-galerii zdjecie-galerii zdjecie-galerii zdjecie-galerii zdjecie-galerii

Renowacja ramy sakralnej XVIII – XIX w

Opis realizacji:

W zakres renowacji wchodziło : odgrzybienie konstrukcji i elementów drobnych, inwentaryzacja elementów, uzgodnienia konserwatorskie zakresu prac, usunięcie nawarstwień i przemalowań, scalenie elementów oryginalnych i stabilizacja drewna, uzupełnienie ubytków konstrukcji sztukaterii i polichromii.