zdjecie-galerii zdjecie-galerii zdjecie-galerii zdjecie-galerii zdjecie-galerii zdjecie-galerii

Renowacja porcelany dla lokalnego muzeum

Opis realizacji:

W zakres renowacji figury wchodziło inwentaryzacja i określenie zakresu prac. Usunięcie chemiczne tlenków i krzemianów. Odtworzenie ubytków konstrukcyjnych i wizualnych. Odtworzenie malatury.