zdjecie-galerii zdjecie-galerii zdjecie-galerii zdjecie-galerii zdjecie-galerii zdjecie-galerii

Renowacja zalanego obrazu XVIII – XIX w

Opis realizacji:

Zabezpieczenie warstwy malarskiej. Uzgodnienia konserwatorskie i podjęcie decyzji o sposobie prowadzenia dalszych prac. Zdjęcie i wymiana krosien na nowe, scalenie termiczne warstw obrazu. Uzupełnienie ubytków podobrazia i wypunktowanie malatury. zabezpieczenia warstwy malarskiej werniksem Damarowym.